Välkommen till CDM

Vi erbjuder tjänster inom Bygg - Fiber - Maskin och anläggning

Våra tjänster

Bygg

Vår byggsida består av en samlad kompetens av skickliga snickare och plattsättare med många års erfarenhet

Fiber

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur, genom att förlägga kvalitativa och robusta fibernät

Maskin och Anläggning

Vi utför linjebyggnation, elkabelförläggning och fiberförläggning, samt snöröjning och sandning

Om oss

CDM grundades 2019 med målsättningen att leverera högklassiga fiberentreprenader under en tid då allt för många oseriösa entreprenörer verkade i branschen. På den inslagna vägen har vi fortsatt och bygger än idag fibernät med kvalité i fokus, för att garantera välfungerande bredband idag, imorgon för för lång tid framöver. 

 

Sedan uppstarten har vi utökat vårt team med andra kompetenser och idag erbjuder vi tjänster inom fiber, bygg, maskin och anläggning. Bakom vardera delverksamhet står den övergripande visionen om att leverera kvalitét före kvantitet 

Nyfiken på vad vi gjort tidigare? Se våra referensprojekt!

Referenser - Bygg

Referenser - Fiber

Referenser - Maskin