Fiber

Om vår fiberverksamhet

Vi skräddarsyr entreprenader och kan utföra alla typer av fibernätsbyggnationer! Vi erbjuder helhetslösningar och tar hand om arbetet hela vägen från projektering till slutprodukt. Våra underentreprenaders kompetens och organisation går i linje med vårt ledningssystem och kravbild. Fiberavdelningen består idag av ett femtontal personer i olika åldrar, som är drivna och branschkunniga med många års samlad erfarenhet. Som ett resultat av vårt organisatoriska och verksamhetsstärkande arbete, med ett stort fokus på arbetsprocessen och produkten besiktigas många av våra projekt utan anmärkning.

Vi erbjuder

Projektering

Projektledning

Byggledning

Administration

Drift & Service

Utförande

Riktlinjer och tillvägagångssätt

Vi utför arbetet efter de riktlinjer och tillvägagångssätt som följer SS-EN ISO klassificeringens ledningssystem för kvalité och miljö. Personalen uppdateras löpande med kravställda utbildningar som Robust fiber, arbete på väg, GWO, ESA med flera.

Certifikat

Företaget är certifierat enligt Robust fiber