Slädaviken

I Slädaviken har vi byggt ett attefallshus i lösvirke på 30kvm. Utförandeformen på projektet var totalentreprenad, vilket innebar att vi ansvarade för hela processen, från att söka bygglov och rita upp huset, till att huset var färdigt och inflyttningsbart.